Actievoorwaarden Super Stapel Spektakel Weken

Inleiding
Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘deze Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Remeha Super Stapel Spektakel Weken (hierna: ‘deze Actie’) van Remeha B.V., Kanaal Zuid 110, Apeldoorn (hierna: ‘Remeha’). Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer (hierna ‘de Actiedeelnemer’) akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via www.mijnremeha.nl.

De Super Stapel Spektakel Weken
De Actie bestaat uit vier deelacties. Deze deelacties vormen tezamen de Super Stapel Spektakel Weken. Op de verschillende deelacties zijn specifieke voorwaarden van toepassing:
- Artikel 2: alleen voor de deelactie: Remeha Cadeaukaart bij iedere installatie en registratie in MijnRemeha.
- Artikel 3: alleen voor de deelactie: Persoonlijke uitdaging, een bonus in de vorm van Remeha Cadeaukaarten als je jouw doel behaalt.
- Artikel 4: alleen voor de deelactie: Super uitdaging, een verdubbeling van de bonus als je jouw tweede doel behaalt.
- Artikel 5: alleen voor de deelactie: Hybrid Hero bonus, een extra bonus in de vorm van een Remeha cadeaukaart als je jouw Persoonlijke uitdaging en Super uitdaging behaalt.
De overige bepalingen van deze Actievoorwaarden (Inleiding, artikel 1, artikel 5 t/m 11) zijn op alle vier de deelacties van toepassing.
De deelactie ‘Remeha Cadeaukaart’ kan niet worden gecombineerd met de “Combi-deal Tzerra Ace-Matic en Elga Ace”. Het is dus ofwel een cadeaukaart of een credit van 150 euro. De registraties van de toestellen in de combi-deal tellen wel mee voor het behalen van de Persoonlijke uitdaging, Super uitdaging en Hybrid Hero Bonus.

Algemeen
1. Actiedeelnemers Remeha Super Stapel Spektakel Weken
1.1. Deze Actie is uitsluitend voor installateurs die hun beroep of bedrijf uitoefenen in Nederland en in Nederland gevestigd zijn.
1.2. Uitsluitend erkende installateurs van Remeha die toegang hebben tot MijnRemeha kunnen aan deze Actie deelnemen en uitsluitend voor de producten in MijnRemeha waar zij punten voor sparen (doorlopend spaarsysteem).
1.3. Installateurs die contractuele afspraken hebben met Remeha B.V. over additionele bonussen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
1.4. Producten waarop projectkorting van toepassing is, zijn uitgesloten van deelname.
1.5. Groothandelaren, consumenten, woningbouwverenigingen en Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deze Actie.
1.6. Actiedeelnemers die frauderen zijn uitgesloten van verdere deelname.

Remeha Cadeaukaart
2. Bij elke registratie een Remeha Cadeaukaart
2.1. De Actiedeelnemer ontvangt voor iedere installatie én registratie in de ‘MijnRemeha’-omgeving een Remeha Cadeaukaart t.w.v. € 20,- (CV-ketel) of € 60,- (warmtepomp).
2.2. Enkel en alleen wanneer de registratie door Remeha is goedgekeurd wordt de Remeha Cadeaukaart toegekend.
2.3. Zie voor de wijze van registreren artikel 6 van deze Actievoorwaarden ‘Super Stapel Spektakel Weken’ en artikel 6 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha Cadeaubonnen.

Persoonlijke uitdaging
3. Bonus bij behalen persoonlijke uitdaging
3.1. Iedere Actiedeelnemer heeft in zijn account in ‘MijnRemeha’ een persoonlijke uitdaging voor een aantal te behalen registraties.
3.2. Na het behalen van het gestelde doel in de persoonlijke uitdaging ontvangt de Actiedeelnemer een bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd in Remeha Cadeaukaart(en). De waarde van de te behalen cadeaukaart staat in ‘MijnRemeha’ vermeld.
3.3. Deelname aan de persoonlijke uitdaging is alleen mogelijk door de Actiebutton van de uitdaging te accepteren.
3.4. De persoonlijke uitdaging start zodra de Actiedeelnemer de Actiebutton voor het accepteren van de uitdaging heeft aangevinkt.
3.5. Ook registraties gedaan voor het accepteren van de persoonlijke uitdaging binnen de Actieperiode en voorwaarden van de Actie tellen mee in het behalen van de uitdaging.
3.6. Zie voor de wijze van registreren artikel 6 van deze Actievoorwaarden ‘Super Stapel Spektakel Weken’ en artikel 9 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha Cadeaubonnen.

Super uitdaging
4. Extra bonus bij behalen super uitdaging
4.1. Naast de persoonlijke uitdaging heeft iedere Actiedeelnemer in zijn account in ‘MijnRemeha’ ook nog een super uitdaging voor een aantal te behalen registraties.
4.2. Na het behalen van het gestelde doel in de super uitdaging ontvangt de Actiedeelnemer een extra bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd in Remeha Cadeaukaart(en). De waarde van de te behalen cadeaukaart staat in ‘MijnRemeha’ vermeld.
4.3. Deelname aan de uitdaging is alleen mogelijk door de Actiebutton van de super uitdaging te accepteren.
4.4. De super uitdaging start zodra de persoonlijke uitdaging is behaald en de Actiedeelnemer de Actiebutton voor het accepteren van de super uitdaging heeft aangevinkt.
4.5. De super uitdaging kan op elk moment na het behalen van de persoonlijke uitdaging in de actieperiode worden aangegaan, waarbij registraties in het kader van de persoonlijke uitdaging mee tellen voor de super uitdaging.
4.6. Zie voor de wijze van registreren artikel 6 van deze Actievoorwaarden ‘Super Stapel Spektakel Weken’ en artikel 9 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha Cadeaubonnen.

Hybrid Hero bonus
5. Deelnemers en bonus
5.1. Iedere Actiedeelnemer die tijdens de actieperiode de status 'hybrid hero’ heeft of verkrijgt in zijn account in ‘MijnRemeha’ ontvangt een bonus bij het behalen van de Persoonlijke uitdaging en een bonus bij het behalen van de Super uitdaging.
5.2. De bonus bij het behalen van de Persoonlijke uitdaging als Hybrid Hero is 50 euro en de bonus bij het behalen van de Super uitdaging als Hybrid Hero is 100 euro. Deze bonus wordt uitgekeerd in Remeha Cadeaukaart(en).
5.3. Ook registraties gedaan voor het accepteren van de persoonlijke uitdaging en super uitdaging binnen de Actieperiode en voorwaarden van de Actie tellen mee in het behalen van de Hybrid Hero bonus.

Overig
6. Registeren in MijnRemeha
6.1. Voor de deelacties ‘Remeha Cadeaukaart’, ‘Persoonlijke uitdaging’, ‘Super uitdaging’, ‘Hybrid Hero bonus’ is de installatiedatum bepalend. Om deel te kunnen nemen aan al deze deelacties dienen de Actieproducten geïnstalleerd te zijn binnen deze Actieperiode.
6.2. Deelname is alleen online mogelijk door het registreren van een product via de ‘MijnRemeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl) en het volledig invullen van het registratieformulier en het aanvinken van de Actiebutton waarmee de deelnemer zich aanmeldt voor zowel de ‘Remeha Cadeaukaart’.
6.3. Om in aanmerking te komen voor de bonus van de persoonlijke uitdaging en de extra bonus van de super uitdaging is alleen mogelijk door de actiebutton van de uitdaging te accepteren.
6.4. Het serienummer en datum van installatie dient altijd naar waarheid en correct te worden ingevuld.
6.5. Bij registratie wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer. Deelname aan de Actie wordt bevestigd door een (automatische) e-mail. De e-mail wordt toegestuurd naar het opgegeven e-mailadres. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-mailadres.

 1. Actieperiode
  7.1. De Actieperiode is van 23 oktober 2023 tot en met 30 april 2024. Hierbij is de installatiedatum in MijnRemeha bepalend. De Actiedeelnemer heeft nog tot en met 31 mei 2024 tijd voor de registratie van het geïnstalleerde Actieproduct.
  7.2. Registraties die door Remeha na 30 april 2024 worden ontvangen worden niet in behandeling genomen.
  7.3. Remeha behoudt zich het recht voor facturen steekproefsgewijs of volledig op te vragen ter controle van de juistheid van de ingevulde gegevens. Indien blijkt dat de installatiedatum buiten de Actieperiode valt, vervallen de punten en het recht op de Remeha Cadeaukaart. Actiedeelnemer wordt voorts uitgesloten van volgende acties. Indien de Actiedeelnemer weigert inzage te verschaffen, kan Remeha daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden acht.
  7.4. Er is geen maximum aantal toestellen verbonden aan deze Actie.
 2. Actieproducten
  8.1. Deelnemende actie toestellen zijn de volgende cv-ketels: Avanta, Avanta Ace, Calenta, Calenta Ace, Tzerra Plus, Tzerra Ace, Tzerra Ace-Matic en Quinta (45, 65 en 90) van Remeha. (Hybride) warmtepomp: Elga Ace (Monoblock), Hybrid Plus, Mercuria E/H, Mercuria Ace (Monoblock), Neptuna, Eria Tower, Eria Tower Ace (S), Toros Vison, Aquatop, Tzerra HP van Remeha.
  8.2. De Actie geldt uitsluitend voor Actie cv-ketels en (hybride) warmtepompen aangeschaft bij de deelnemende groothandelaren. Zie https://www.remeha.nl/professional/mijn-remeha/contact/adressen-groothandel.
 3. Ontvangen en inwisselen Remeha Cadeaukaart
  9.1. De Remeha Cadeaukaart wordt ca. 1 week na goedkeuring van een registratie van één van de Actieketels/-warmtepompen per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat staat genoemd in het profiel van MijnRemeha bij de Contactgegevens. Actiedeelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het emailadres.
  9.2. De Remeha Cadeaukaart is niet inwisselbaar tegen contanten of andere producten of diensten en worden niet retour genomen noch gecrediteerd.
  9.3. De Remeha Cadeaukaart in de Remeha giftcardshop via https://mijnremehagiftcard.nl.
  9.4. De bedragen van de Remeha Cadeaukaart zijn inclusief BTW.
  9.5. Over niet ontvangen Remeha Cadeaukaarten kan niet worden gecorrespondeerd. Wij raden u altijd aan uw spambox te checken.
  9.6. De Remeha Cadeaukaart is in te wisselen tot en met uiterlijk 30 juni 2024.
 4. Spaarpunten MijnRemeha (doorlopend spaarsysteem)
  10.1. Voor elke goedgekeurde registratie van één van de actietoestellen ontvangt u (spaar)punten binnen de ‘MijnRemeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl).
  10.2. (Spaar)punten kunnen worden ingewisseld in de Remeha Cadeaushop in de ‘MijnRemeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl).
  10.3. (Spaar)punten zijn niet inwisselbaar tegen contanten of andere producten of diensten dan de cadeaus die staan in de Remeha Cadeaushop in de ‘MijnRemeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl).
  10.4. Op de punten en de Remeha Cadeaushop zijn de voorwaarden die gelden voor ‘MijnRemeha’ van toepassing.
 5. Aansprakelijkheid
  11.1. Remeha garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de ‘MijnRemeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Remeha aan het beheer van ‘MijnRemeha’ (www.mijnremeha.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
  11.2. De Actiedeelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals communicatievoorzieningen) om aan deze Actie deel te nemen.
  11.3. Remeha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
  11.4. Remeha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie.
  11.5. Remeha is niet aansprakelijk voor verloren, ongeldige, onleesbare of buiten de Actieperiode vallende registraties via ‘MijnRemeha’ (www.mijnremeha.nl).
 6. Overig
  12.1. Werknemers van Remeha B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee Remeha B.V. samenwerkt met betrekking tot deze Actie en de uit te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.
  12.2. Remeha B.V. gebruikt eventuele persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement, zoals te vinden op https://www.remeha.nl/consumenten/algemeen/privacy-policy.
  12.3. Remeha is te allen tijde gerechtigd deelname van Actiedeelnemers aan de Actie te beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of Actie, in welke vorm dan ook.
  12.4. Remeha is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, om haar moverende redenen te wijzigen of aan te passen, zonder dat Remeha daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Actiedeelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door Remeha aan de Actiedeelnemers op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
  12.5. Remeha B.V. heeft het recht om een Actiedeelnemer van een Actie uit te sluiten indien blijkt dat de Actiedeelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
  12.6. Als een Actiedeelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door Remeha B.V. georganiseerde Acties, dan kan de Actiedeelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Remeha B.V. kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Remeha B.V., Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn onder vermelding van ‘Super Stapel Spektakel Weken’. Remeha B.V. zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de Actiedeelnemer over de afhandeling daarvan.
  12.7. Indien een bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Remeha zal in dat geval een bepaling(en) vaststellen die (de strekking van) de nietige / vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.
  12.8. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.

Remeha B.V. Kanaal Zuid 110 7332 BD Apeldoorn
Versie oktober 2023