Actievoorwaarden Stapel Spektakel Weken


Deze algemene voorwaarden (hierna: ‘deze Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Remeha
Stapel Spektakel Weken (hierna: ‘deze Actie’) van Remeha B.V., Kanaal Zuid 110, Apeldoorn (hierna:
‘Remeha’). Door deelname aan deze Actie gaat de deelnemer (hierna ‘de Actiedeelnemer’) akkoord
met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via
http://mijnremeha.nl/acties/stapel-spektakel-weken.

De Stapel Spektakel Weken
De Actie bestaat uit drie deelacties. Deze deelacties vormen tezamen de Stapel Spektakel Weken. Op
de verschillende deelacties zijn specifieke voorwaarden van toepassing:- Artikel 2: alleen voor de deelactie: Remeha Cadeaukaart bij iedere installatie en registratie in Mijn
Remeha;
- Artikel 3: alleen voor de deelactie: Persoonlijke uitdaging, een bonus in de vorm van Remeha
Cadeaukaarten als je jouw doel behaalt
- Artikel 4: alleen voor de deelactie: Super uitdaging, een verdubbeling van de bonus als je jouw
tweede doel behaalt.
De overige bepalingen van deze Actievoorwaarden (Inleiding, artikel 1, artikel 5 t/m 11) zijn op alle
drie de deelacties van toepassing.

Algemeen

1. Actiedeelnemers Remeha Stapel Spektakel Weken
1.1. Deze Actie is uitsluitend voor installateurs die hun beroep of bedrijf uitoefenen in Nederland
en in Nederland gevestigd zijn.
1.2. Uitsluitend erkende installateurs van Remeha die toegang hebben tot Mijn Remeha kunnen
aan deze Actie deelnemen.
1.3. Installateurs die contractuele afspraken hebben met Remeha B.V. over additionele
bonussen, zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
1.4. Groothandelaren, consumenten, woningbouwverenigingen en Verenigingen van
Eigenaren zijn uitgesloten van deze Actie.
1.5. Actiedeelnemers die frauderen zijn uitgesloten van verdere deelname.
1.6. Producten waarop projectkorting van toepassing is, zijn uitgesloten van deelname.
Remeha Cadeaukaart
2. Bij elke registratie ontvangen deelnemers een digitale Remeha Cadeaukaart
2.1. De Actiedeelnemer ontvangt voor iedere installatie én registratie in de ‘Mijn Remeha’-
omgeving een digitale Remeha Cadeaukaart t.w.v. 20,- die per e-mail wordt verstrekt.
2.2. Enkel en alleen wanneer de registratie door Remeha is goedgekeurd wordt de Remeha
Cadeaukaart toegekend.
2.3. Zie voor de wijze van registreren artikel 5 van deze Actievoorwaarden ‘Stapel Spektakel
Weken’ en artikel 6 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha
Cadeaukaarten.

Persoonlijke uitdaging

3. Bonus bij behalen persoonlijke uitdaging
3.1. Iedere Actiedeelnemer heeft in zijn account in ‘Mijn Remeha’ een persoonlijke uitdaging voor
een aantal te behalen registraties in de Actieperiode.
3.2. Na het behalen van het gestelde doel in de persoonlijke uitdaging ontvangt de
Actiedeelnemer een bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd in Remeha Cadeaukaart(en). De
waarde van de te behalen cadeaukaart staat in ‘Mijn Remeha’ vermeldt.
3.3. Deelname aan de persoonlijke uitdaging is alleen mogelijk door de Actiebutton van de
uitdaging te accepteren.
3.4. De persoonlijke uitdaging start zodra de Actiedeelnemer de Actiebutton voor het accepteren
van de uitdaging heeft aangevinkt.
3.5. Ook registraties gedaan voor het accepteren van de persoonlijke uitdaging binnen de
Actieperiode en voorwaarden van de Actie tellen mee in het behalen van de uitdaging.
3.6. Zie voor de wijze van registreren artikel 5 van deze Actievoorwaarden ‘Stapel Spektakel
Weken’ en artikel 6 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha
Cadeaukaarten.

Super uitdaging

4. Extra bonus bij behalen super uitdaging
4.1. Naast de persoonlijke uitdaging heeft iedere Actiedeelnemer in zijn account in ‘Mijn Remeha’
ook nog een super uitdaging voor een aantal te behalen registraties in de Actieperiode.
4.2. Na het behalen van het gestelde doel in de super uitdaging ontvangt de Actiedeelnemer een
extra bonus. Deze bonus wordt uitgekeerd in Remeha Cadeaukaart(en). De waarde van de
te behalen cadeaukaart staat in ‘Mijn Remeha’ vermeldt.
4.3. Deelname aan de uitdaging is alleen mogelijk door de Actiebutton van de super uitdaging te
accepteren.
4.4. De super uitdaging start zodra de persoonlijke uitdaging is behaald en de Actiedeelnemer de
Actiebutton voor het accepteren van de super uitdaging heeft aangevinkt.
4.5. De super uitdaging kan op elk moment na het behalen van de persoonlijke uitdaging in de
actieperiode worden aangegaan waarbij reeds geregistreerde actietoestellen in de
actieperiode mee tellen.
4.6. Zie voor de wijze van registreren artikel 5 van deze Actievoorwaarden ‘Stapel Spektakel
Weken’ en artikel 6 voor informatie over ontvangen en inwisselen van Remeha
Cadeaukaarten

Overig

5. Registeren in Mijn Remeha
5.1. Voor de deelacties ‘Remeha Cadeaukaart’, ‘Persoonlijke uitdaging’ en ‘Super uitdaging’ is de
installatiedatum bepalend. Om deel te kunnen nemen aan deze deelacties dienen de
Actieproducten geïnstalleerd te zijn binnen deze Actieperiode.
5.2. Deelname is alleen online mogelijk door het registreren van een product via de
‘Mijn Remeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl) en het volledig invullen van het
registratieformulier en het aanvinken van de Actiebutton waarmee de deelnemer zich
aanmeldt voor zowel de ‘Remeha Cadeaukaart’.
5.3. Om in aanmerking te komen voor de bonus van de persoonlijke uitdaging en de extra bonus
van de super uitdaging is alleen mogelijk door de actiebutton van de uitdaging te accepteren.
5.4. Het serienummer en datum van installatie dient altijd naar waarheid en correct te worden
ingevuld.
5.5. Bij registratie wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer. Deelname
aan de Actie wordt bevestigd door een (automatische) e-mail. De e-mail wordt toegestuurd
naar het opgegeven e-mailadres. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van
het juiste e-mailadres.

6. Actieperiode

6.1. De Actieperiode is van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Hierbij is de
installatiedatum in Mijn Remeha bepalend. De Actiedeelnemer heeft nog tot 30 april 2023
tijd voor de registratie van het geïnstalleerde Actieproduct.
6.2. Registraties die door Remeha na 30 april 2023 worden ontvangen worden niet in
behandeling genomen.
6.3. Remeha behoudt zich het recht voor facturen steekproefsgewijs of volledig op te vragen ter
controle van de juistheid van de ingevulde gegevens. Indien blijkt dat de installatiedatum
buiten de Actieperiode valt, vervallen de punten en het recht op de Remeha Cadeaukaart.
Actiedeelnemer wordt voorts uitgesloten van volgende acties. Indien de Actiedeelnemer
weigert inzage te verschaffen, kan Remeha daaruit de gevolgtrekking maken die zij geraden
acht.
6.4. Er is geen maximum aantal toestellen verbonden aan deze Actie.

7. Actieproducten

7.1. Deelnemende actie toestellen zijn de volgende cv-ketels: Avanta Ace, Calenta Ace, Tzerra
Ace en Quinta (45, 65 en 90) van Remeha.
7.2. De Actie geldt uitsluitend voor Actie cv-ketels en warmtepompen aangeschaft bij de
deelnemende groothandelaren. Zie https://www.remeha.nl/professional/mijnremeha/contact/adressen-groothandel.

8. Ontvangen en inwisselen Remeha Cadeaukaart

8.1. De Remeha Cadeaukaart wordt ca. 1 week na goedkeuring van een registratie van één van
de Actieketels/-warmtepompen per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat staat genoemd
in het profiel van Mijn Remeha bij de Contactgegevens. Actiedeelnemer is verantwoordelijk
voor de juistheid van het e-mailadres.
8.2. Remeha Cadeaukaart(en) kunnen door actiedeelnemers worden verzilverd in de Remeha
Spektakel Shop, via www.remeha.nl/spektakelshop door de unieke code van de
Cadeaukaart(en) in te voeren, één of meerdere cadeaus te selecteren en het bestelproces te
volgen.
8.3. Opgebouwde tegoeden kunnen gedeeltelijk of ik één keer worden besteed. Er kan niet
worden bijbetaald.
8.4. Weergegeven artikelen zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. In het geval dat artikelen
niet langer beschikbaar zijn, zullen deze worden aangevuld waar mogelijk of zullen
alternatieve artikelen beschikbaar worden gesteld.
8.5. Actiedeelnemers dienen hier éénmalig een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken.
Vervolgens kunnen deelnemers op elk gewenst moment inloggen, cadeaus bestellen en
eventueel nieuwe Remeha Cadeaukaart codes toevoegen; tot en met het einde van de
looptijd.
8.6. Digitaal per e-mail verstrekte Remeha Cadeaukaart tegoeden zijn niet inwisselbaar tegen
contanten of andere producten of diensten en worden niet retour genomen noch
gecrediteerd.
8.7. De bedragen van de Remeha Cadeaukaart zijn inclusief BTW.
8.8. Over niet ontvangen Remeha Cadeaukaarten kan niet worden gecorrespondeerd. Wij raden
uw altijd aan uw spambox te checken.
8.9. Remeha Cadeaukaart tegoeden zijn via www.remeha.nl/spektakelshop inwisselbaar tot en met
uiterlijk 31 mei 2023. Hierna vervallen alle tegoeden tenzij Remeha hier voortijdig
anders over communiceert.

9. Spaarpunten Mijn Remeha (doorlopend spaarsysteem)

9.1. Voor elke goedgekeurde registratie van één van de actietoestellen ontvangt u (spaar)punten
binnen de ‘Mijn Remeha’-omgeving (www.mijnremeha.nl).
9.2. (Spaar)punten kunnen worden ingewisseld in de Remeha Cadeaushop in de ‘Mijn Remeha’-
omgeving (www.mijnremeha.nl).
9.3. (Spaar)punten zijn niet inwisselbaar tegen contanten of andere producten of diensten dan de
cadeaus die staan in de Remeha Cadeaushop in de ‘Mijn Remeha’-omgeving
(www.mijnremeha.nl).
9.4. Op de punten en de Remeha Cadeaushop zijn de voorwaarden die gelden voor ‘Mijn
Remeha’ van toepassing.

10. Aansprakelijkheid

10.1. Remeha garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de ‘Mijn Remeha’-
omgeving (www.mijnremeha.nl of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks
de grootst mogelijke zorg die Remeha aan het beheer van ‘Mijn Remeha’
(www.mijnremeha.nl besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is.
10.2. De Actiedeelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals
communicatievoorzieningen) om aan deze Actie deel te nemen.
10.3. Remeha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van computer- en/of
internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk)
onmogelijk is ten gevolge van enige storing.
10.4. Remeha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname aan) deze Actie.
10.5. Remeha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of
buiten de Actieperiode vallende registraties via ‘Mijn Remeha’ (www.mijnremeha.nl).

11. Overig

11.1. Werknemers van Remeha B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers
of sponsors waarmee Remeha B.V. samenwerkt met betrekking tot deze Actie en de uit te
keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.
11.2. Remeha B.V. gebruikt eventuele persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy
Statement, zoals te vinden op https://www.remeha.nl/consumenten/algemeen/privacy-policy.
11.3. Remeha is te allen tijde gerechtigd deelname van Actiedeelnemers aan de Actie te
beëindigen, zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht
of aanspraak ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een
vervangend product of Actie, in welke vorm dan ook.
11.4. Remeha is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel
zonder opgave van reden de Actie te staken, om haar moverende redenen te wijzigen of aan
te passen, zonder dat Remeha daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is
gehouden jegens de Actiedeelnemer. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door Remeha
aan de Actiedeelnemers op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende
social mediakanalen) bekend worden gemaakt.
11.5. Remeha B.V. heeft het recht om een Actiedeelnemer van een Actie uit te sluiten indien blijkt
dat de Actiedeelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op
andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
11.6. Als een Actiedeelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door Remeha B.V.
georganiseerde Acties, dan kan de Actiedeelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de
klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Remeha B.V. kenbaar maken
door middel van het sturen van een brief aan Remeha B.V., Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn
onder vermelding van ‘Stapel Spektakel Weken’. Remeha B.V. zal de klacht in behandeling
nemen en contact opnemen met de Actiedeelnemer over de afhandeling daarvan.
11.7. Indien een bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd,
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Remeha zal in dat geval een
bepaling(en) vaststellen die (de strekking van) de nietige / vernietigde bepaling zoveel
mogelijk benadert.
11.8. Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen
uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.
Remeha B.V. Kanaal Zuid 110 7332 BD
Apeldoorn Versie september 20